ระหว่างนี้ ระหว่างนี้

เรื่องก็ประมาณนี้...ไม่รู้เรียกว่าบทกวีได้หรือเปล่า