นิเสธของความหวัง argentumnm

นิเสธ ถ้าเอาไปใส่ข้างหน้าอะไรก็คงเป็นฝั่งตรงข้ามของสิ่งนั้น สำหรับชั้น

ALL POSTS
Views