Beautiful Storieshappyvi44949214
เที่ยวและเรียนรู้ชาติไทยที่สุโขทัย

  • เมื่อพูดถึงจังหวัดที่เต็มไปด้วยมรดกโลกและประวัติศาสตร์ชาติไทยมาแต่สมัยก่อนแน่นอนว่าเราจะต้องนึกถึงจังหวัดสุโขทัย เพราะในสมัยก่อนนั้นอาณาจักรสุโขทัยคืออาณาจักรที่รุ่งเรืองเป็นอย่างมากมีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่เป็นดั่งผู้ประดิษฐ์อักษรไทยให้เราลูกหลานได้มีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์มีใช้กันจนถึงปัจจุบัน

    คำว่า"สุโขทัย" มาจากสองคำ คือ "สุข+อุทัยหมายความว่า"รุ่งอรุณแห่งความสุข" รอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองเห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ ในสมัยสุโขทัยนั้นบ้านเมืองเจริญทุกด้านไม่ว่าด้านประวัติศาตร์ ยุทธศาสตร์ กฏหมาย การปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอักษรไทยที่ทรงประดิษฐ์นี้ได้จารึกไว้ในแผ่นศิลามากมายศิลาจารึกเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญให้รู้เรื่องเมืองสุโขทัยมากขึ้น ซึ่ในศิลาจารึกบอกถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชว่ามีอาณาเขตกว้างมากทิศเหนือจรดเมืองแพร่ น่านและหลวงพระบาง ทิศใต้จรดนครศรีธรรมราชทิศตะวันออกจรดเมืองเวียงจันทร์ และทิศตะวันตกจรดเมืองหงสวดีการปกครองบ้านเมืองเป็นระบบ "พ่อปกครองลูก"ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีมีสิทธิเสรีภาพดั่งคำจารึกว่า"ไพร่ฟ้าหน้าใสในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า"นอกจากประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรแล้วประเพณีที่เราได้สืบสานกันมาอย่างยาวนานอย่างประเพณีลอยกระทงก็ได้เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากมายที่ยังหลงเหลือให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ศึกษาและภาคภูมิใจในความเป็นชนชาติไทยจึงสรุปได้ว่าสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของราชอาณาจักรไทยและเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดมีภาษาและหนังสือของตนเองได้บ่งบอกถึงอารยธรรมอันสูงส่งของคนไทยได้เริ่มขึ้นและวิวัฒนาการเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานไทยได้สืบทอดต่อกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

    โรงแรมและที่พักในจังหวัดสุโขทัยนั้นก็มีให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรจับจองไมว่าจะเป็นตามตัวเมืองหรือชานเมืองที่ใกล้กับแหล่งประวัติศาสตร์ การเลือกที่พักนั้นมีจำเป็นต้องเลือกสถานที่ที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัยใกล้ร้านอาหารรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วยหากสนใจที่พักโรงแรมที่สุโขทัย ติดต่อได้ที่

    https://www.legendhasukhothai.com/
    https://www.lecharmesukhothai.com/


Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in