ไหนๆ ก็เขียนแล้ว Benz Forgetme-not

จับเหตุการณ์รอบตัว มาแปรรูป กวน หมัก ดอง แช่อิ่ม และวางจำหน่าย หากไม่แน่ใจในคุณภาพ เชิญชิมฟรีตามนิสัยส่วนตัวไปก่อน บันทึกสั้นบ้าง ยาวบ้าง ตามแต่ค่าไฟจะอำนวย.

ALL POSTS
Views