2017: ตายรัง BENJA’S

หันหน้าสู้ฟ้าอีกครั้งหลังล้มเหลวกับการลงไปผจญแผ่นดินบางพลี