My First Storygiadaexp
วิธีการปลูกผักแบบใหม่ ไม่ต้องใช้ทั้งเงินและแรง ใช้เพียงหญ้า
 • วิธีการปลูกผักแบบใหม่ ไม่ต้องใช้ทั้งเงินและแรง ใช้เพียงหญ้า วิธีปลูกแบบ "ขี้เกียจ" ไม่พรวนดิน ไม่ถอนหญ้า ไม่ใช้แรง ผมขอแนะนำสวนแบบ ชี้เกียจ' ของผมให้รู้จัก อย่งแรก สวนผมปลูกผักโดยไม่ถอนวัชพืช ไม่ค่อยพรวนดิน แม้แต่ปุยก็ไม่ค่อยใส่ หรือถ้ใส่ ก็มักใส่เป็นกากพืชน้ำมันหรือแกลบปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น ท่านอาจคิดว่า "ขี้เกียจขนาดนั้น ผักจะโตหรือ" ก็เป็นได้ แต่ผักโตครับ นอกจากนี้ ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ทำอะไรเลย แม้ผมจะไม่ถอนวัชพืช แต่ก็ใช้เคียวตัดวัชพืชและนำมาปูที่คันดินเพื่อควบคุมวัชพืช การปลูกพืช แบบขี้เกียจนั้นต้องตัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ ห้ามละเลยเด็ดขาด เพียงแค่ตัดวัชพืชมาปูที่คันดินก็เพียงพอแล้ว นี่ถือเป็นข้อดีของการปลูกพืชแบบขี้เกียจ ไม่ต้อง คอยถอนวัชพืชในฤดูร้อน พืชไม่ค่อยเป็นโรค แมลงศัตรูพืชก็ไม่มารังควาน ไม่ต้องพยายามมากก็ปลูกผัก โดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงได้ การเกษตรแบบนี้ต่อให้เราแก่ตัวลง เรี่ยวแรงไม่ดีเหมือนเดิม ก็ยังสนุกกับ การปลูกผักสวนครัวได้

  หากใช้หญ้าเป็น ดินจะอุดมสมบูรณ์ วิธีการปลูกพืชแบบ "ขี้เกียจ" ของผมนั้นเป็นวิธีการปลูกพืชโดยใช้หญ้าวิธีหนึ่ง หากใช้หญ้าเป็น ดินจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นตามลำดับ ดังที่จะอธิบายในบทที่ 1 วัชพืชที่โดนตัดกลายเป็นอาหารให้กับรากหญ้าหรือรากพืชผักในดิน และยังช่วยเพิ่มสารอินทรีย์ในดินได้ด้วย สารอินทรีย์ในดินเหล่านี้ช่วยทำให้เกิดการพรวนดินตามธรรมชาติ ทั้งยังช่วยระบายน้ำ อุ้มน้ำ และทำให้โครงสร้างดินจับตัวกัน ในดินที่อุดมสมบูรณ์ หากมีปริมาณสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติ (ชีวมวล) 1 หน่วย จะมีสิ่งมีชีวิตในดิน (เช่น ไส้เดือน) กว่า 10 เท่า และมีอินทรียวัตถุ (ช่น เชื้อราและแบคทีเรีย) กว่า 100เท่า กล่าวกันว่าในดินที่อุดมสมบูรณ์ 1 กรัมมีอินทรียวัตถุอยู่หลายร้อยล้านชีวิตทีเดียว เกี่ยววัชพืชแล้วปูที่คันดิน การปลูกพืชแบบขี้เกียจใช้วิธีการตัดควบคุมความสูง ของวัชพืชเพื่อป้องกันไม่ให้รบกวนการเจริญเดิบโตของพืชผัก โดยเฉพาะเมื่อพืชผักยังเล็กต้องตัดวัชพืชโดยรอบสม่ำเสมอ และนำวัชพืชที่ตัดออกเหล่านั้นกองสุมไว้บนคันดิน พืชผักที่ปลูกในสวนแบบนี้จะค่อยๆ เติบโตด้วยการใช้ รากดูดซึมธาตุอาหารที่สิ่งมีชีวิตในดินปล่อยออกมาอย่างช้าๆ จึงไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยหมักเพิ่ม

  ก่อนหน้านี้ สวนที่ผมเช่ามานั้นเป็นดินเหนียว เมื่อฝนตกดินมักเละ หรือฝนแล้งดินก็แตกระแหง แต่เมื่อใช้วิธีปลูกพืชแบบขี้เกียจอย่างต่อเนื่อง ดินก็จับตัวเป็นก้อน และทำให้พืชผักในสวนนี้เติบโต ได้แข็งแรง (แน่นอนว่าวัชพืชก็แข็งแรงเช่นกัน) ไม่ก่อให้เกิดอาการของโรค การไม่เกิดโรคก็เป็นอีกเรื่องที่นสนใจของการปลูกพืชแบบขี้เกียจ จำนวนสิ่งมีชีวิตในดินที่มากขึ้นช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคพืชซึ่งส่งผลเสียต่อพืชผักได้ แม้แบคทีเรียเหล่านั้นจะไม่หายไป แต่จำนวนก็น้อยลงจนไม่ก่อให้เกิดอาการของโรค หลายคนที่ปลูกผักสวนครัวที่บ้านมักให้ปุ๋ยมากเกินไปเพราะคิดว่ายิ่งให้ปุยยิ่งได้ผลผลิตดี แต กลับเป็นไปทำลายสมดุลสิ่งมีชีวิตภายในดินจนแบคที่เรียอันเป็นต้นเหตุของโรคพืชแพร่พันธุ์ ไม่เกิดผลดีเลย แม้แต่ประการเดียว ขอถือโอกาสนี้กล่าวถึงการจ่ายเงินแพงๆ ซื้อสารปรับปรุงดินที่มีแบคที่เรียมาใช้ว่าถือเป็นเรื่อง เปล่าประโยชน์ แต่หากปลูกพืชแบบขี้เกียจในสวนด้วยการใช้หญ้าให้เกิดประโยชน์ จะไม่ทำให้เกิดความ เสียหายจากการปลูกพืชติดต่อกันไม่ก่อให้เกิดอาการของโรค การไม่เกิดโรคก็เป็นอีกเรื่องที่นสนใจของการปลูกพืชแบบขี้เกียจ จำนวนสิ่งมีชีวิตในดินที่มากขึ้นช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคพืชซึ่งส่งผลเสียต่อพืชผักได้ แม้แบคทีเรียเหล่านั้นจะไม่หายไป แต่จำนวนก็น้อยลงจนไม่ก่อให้เกิดอาการของโรค 

  สนับสนุนบทความโดย 918kiss

  หลายคนที่ปลูกผักสวนครัวที่บ้านมักให้ปุยมากเกินไปเพราะคิดว่ายิ่งให้ปุยยิ่งได้ผลผลิตดี แต กลับเป็นไปทำลายสมดุลสิ่งมีชีวิตภายในดินจนแบคที่เรียอันเป็นต้นเหตุของโรคพืชแพร่พันธุ์ ไม่เกิดผลดีเลย แม้แต่ประการเดียว ขอถือโอกาสนี้กล่าวถึงการจ่ายเงินแพงๆ ซื้อสารปรับปรุงดินที่มีแบคที่เรียมาใช้ว่าถือเป็นเรื่อง เปล่าประโยชน์ แต่หากปลูกพืชแบบขี้เกียจในสวนด้วยการใช้หญ้าให้เกิดประโยชน์ จะไม่ทำให้เกิดความ เสียหายจากการปลูกพืชติดต่อกัน ใช่ว่าไม่พรวนดินเลย ถึงจะกล่าวว่าการปลูกพืชแบบขี้เกียจไม่ต้องพรวนดิน แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องพรวนดินเลย ควรถอนหญ้าแล้วพรวนดินก่อนหว่านเมล็ดหรือลงกล้ เมื่อเก็บเกี่ยวผักกินหัวแล้วจึงพลิกหน้าดิน หรือ เมื่อคันดินพังก็ปรับปรุง หัวใจสำคัญคือการไม่พรวนดิน หรือเพียงแต่ "พรวนดินเฉพาะที่" เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวพืชผักก็ตัดเอาเฉพาะผลผลิต ปล่อยโคนตันและรากไว้ในดิน (ดูภาพประกอบ ในหน้า 23) จะเห็นว่าในดินมีรากพืชผักอยู่ ซึ่งช่วยเสริมการทำงานของสิ่งมีชีวิตในดินได้

  แมลงศัตรูพืชไม่กล้ำกราย ผักโตอย่างสวยงาม การปลูกพืชแบบขี้เกียจต้องไมให้ปุยมากเกินความจำเป็น ช่วยให้พืชผักเติบโตอย่างแข็งแรง แมลงศัตรูพืชไม่มารบกวน พืชผักที่ได้จะมีใบสีอ่อนซึ่งเป็นสีตั้งเดิมของผักแตกต่างไปตาม แต่ละชนิด เช่น หากเป็นผักหญ้าจากปอาจมีสีเขียวสด พรวนดินเฉพาะที่ เมื่อสร้างคั้นดิน 1 ครั้งให้ใช้ ต่อเนื่องไปสักระยะ สิ่งสำคัญคือการ ใช้โครงสร้างดินที่สิ่งมีชีวิตภายในดิน และรากพืชสร้างไว้ หรือเมื่อลงกล้ ก็พรวนดินเฉพาะบริเวณที่จะปลูก โดยพยายามพรวนดินน้อยที่สุด

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in