de algorismo Kratui++

(พยายาม) รวบรวมอัลกอริทึมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียนโปรแกรมเชิงการแข็งขัน (เช่น ค่าย สอวน., Code Jam, ฯลฯ) สำหรับทุกคนที่สนใจศึกษา