The forest mintchocb

นายเดดริก เอลเมน เป็นเจ้าของร้านขนมปังที่มักจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอยู่เสมอ และเข้าก็เป็นผู้วิเศษมาตั้งแต่กำเนิดแต่เขาเองกลับไม่รู้เรื่องนี้มาก่อน