In-app Possessed alsable

กี่แอปในมือถือ กี่แอปที่ใช้เวลาสิงสู่อยู่ทุกวัน... รวมเรื่องเล่าจากประสบการณ์สม...เอ้ย สิงสู่อยู่กับแอป