แม่น้ำทั้ 5 สาย มีอะไรบ้าง ตานุ เอ็นเตอร์เทน

คำกล่าวที่ว่า ชักแม่น้ำทั้ง 5 คือแม่น้ำใดบ้าง คำกล่าวที่ว่า ชักแม่น้ำทั้งห้า หมายถึง พูดจาหว่านล้อม อ้างเหตุผลต่างๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ สำนวนนี้มีที่มาจากวรรณคดีเรื่องมหาชาติ แม่น้ำทั้งห้าคือแม่น้ำสายใหญ่ในอินเดีย 5 สาย ได้แก่ 1. คงคา 2. ยมุนา (อ่านว่า ยะ-มุ-นา) 3. อจิรวดี (อ่านว่า อะ-จิ-ระ-วะ-ดี) 4. สรภู (อ่านว่า สอ-ระ-พู) และ 5. มหิ เมื่อชูชกจะทูลขอสองกุมารจากพระเวสสันดร ชูชกได้พูดจาหว่านล้อมยกยอพระเวสสันดรว่ามีพระทัยกว้างเหมือนแม่น้ำทั้งห้านั้น

ALL POSTS
Views