ธิไง จะใครล่าา เล่าทุกเรื่องราวเกี่ยวกับธิ และมีรีวิวบ้างตามสมควร