สิ บ สี่ วั น . ศิ ว ร ร ณ : ) รู้สึกว่าตัวเองมีอยู่สองอารมณ์หลักๆ ไม่รักก็ง่วง ที่เห็นเขียนส่วนใหญ่จีงเป็นเรื่องราวของความรักแต่ไม่มีเรื่องความง่วงเพราะพอเราง่วง เราไม่ได้เขียน เราหลับ