ปกรณ์ซวย ฟังเพลงทั้งวัน | ชอบเพลง Electronic | ถ่ายรูป | ถ่ายวิดีโอ | ชอบฟิล์ม | เป็นร้อนใน