ชานชาลาที่ 32 ชานชาลาที่ 32 คือ กลุ่มนักเขียนที่อยากแบ่งปันเรื่องราวจากการเดินทางให้กับทุกคนที่สนใจได้รับรู้ เพราะเราเชื่อว่า "ทุกการเดินทาง ล้วนมีเรื่องราว"