นกอยู่บนฟ้า นกคงไม่มีกำลังมากพอจะบินไปถึงดวงดาวหรอก แต่อย่างน้อยเราก็เคยอยู่ร่วมฟ้าเดียวกัน