อย่าไปซื้อ เครื่องจักรด่า ศีรษะลุกเป็นไฟง่ายก็เลยชอบด่า