pitchypuffgirl Introvert person ที่พี่งเรียนจบปริญญาตรีสาขาผู้นำนันทนาการ ชอบฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจ และฝันอยากเจอศิลปินที่ชอบให้ครบทุกคน