โดเรเหมียว 18 years on earth | Bookworm | Traveler | Dreamer | Movie-lover