แค่อยากเก็บเรื่องราวนี้ไว้ว่า "ครั้งนึงฉันเคยเดินทางไปมาแล้ว" いっしょに遊びに行きましょう。